Elektrokonizacja

Posted By admin
Categoirzed Under: Choroby, Zabiegi
Comments (0)

Elektrokonizacja – angielski skrót LEEP.
Jest to zabieg operacyjny polegający na usunięciu chorych tkanek części pochwowej szyjki macicy, przy użyciu prądu elektrycznego. Zabieg wykonywany jest przez pochwę w przypadku leczenia początkowych stadiów raka szyjki macicy lub w przypadku nadżerek. Metoda ta może być stosowana w leczeniu ambulatoryjnym i jest dobrze tolerowana przez pacjentki.

Elektrochirurgiczna metoda wycięcia zmienionego fragmentu szyjki macicy jest korzystniejsza niż tradycyjna konizacja chirurgiczna stosowana w leczeniu nowotworowych zmian śródnabłonkowych szyjki macicy. Wycięcie zmienionej sfery może być wykonane precyzyjnie elektrodą w kształcie drucianej pętli. Ponadto technika elektrokonizacji pozwala na pobranie wycinków do badania histopatologicznego w celu potwierdzenia lub wykluczenia istnienia ukrytych ognisk raka inwazyjnego. Jeśli wykluczenia raka inwazyjnego nie jest możliwe, to do usunięcia pojedynczych ognisk lekarz możne użyć elektrody igłowej zamiast pętlowej, co pozwala na lepszą ocenę brzegów cięcia.
Wskazania do elektrokonizacji to:
– niedostateczny obraz koloskopowy, wizualnie niedostępna cała sfera zmieniona chorobowo;
– niemożność obejrzenia koloskopem nieprawidłowości ze względu na wnikanie zmiany chorobowej do kanału szyjki macicy;
– różnica w rozpoznaniu cytologicznym i histopatologicznym.
Metoda elektrokonizacji elektrodą pętlową jest uważana za niezwykle skuteczną i bezpieczną.