Przenikanie leków przez łożysko

Posted By admin
Categoirzed Under: Ciąża, Leczenie
Comments (0)

Przenikanie leków przez łożysko zależy przede wszystkim od właściwości fizykochemicznych danego leku, takich jak np. rozpuszczalność w tłuszczach lub w wodzie, albo masa cząsteczkowa. Zależy również od wielkości powierzchni łożyska, jego grubości i ukrwienia, a także od zmian patologicznych w łożysku.
Dzięki osiągnięciom współczesnej farmakologii poznano kilka mechanizmów przechodzenia leków przez barierę łożyskową. Najważniejsza z nich – tzw. bierna dyfuzja – polega na przenikaniu rozpuszczonego w tłuszczach leku przez błonę kosmówkową do naczyń płodu. Szybkość tego procesu zależy od stężenia leku we krwi matki, czyli od dawki leku jaki kobieta ciężarna przyjęła. Stężenie niektórych leków w wodach płodowych może wynosić do 70 % ich stężenia we krwi matki.
tabletki
Leki rozpuszczające się w wodzie przenikają przez łożysko wolno i w krążeniu płodowym osiągają znacznie mniejsze stężenie w stosunku do stężenia we krwi matki. Inne mechanizmy przenikania, takie jak aktywny transport lub przejście leków przez pory w błonie kosmówkowej, mają mniejsze znaczenie.
W końcowym okresie ciąży błony łożyskowe są cieńsze i przenikanie leków jest wtedy zwiększone. Wszystkie nowe leki są badane na działanie embriotoksyczne, największe znaczenie w tym względzie mają badania wykonywane na małpach.