Wirusy przekazywane drogą płciową

Posted By admin
Categoirzed Under: Choroby, Nowotwory
Comments (0)

Wirusy przekazywane drogą płciową możemy podzielić na dwie grupy:

1. Wirusy wysokoonkogenne.
Zakażenie którymkolwiek z wysokoonkogennych typów wirusa HPV stwarza wysokie ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej – w tym raka szyjki macicy.
2. Wirusy niskoonkogenne (niskiego ryzyka).
Typy wirusa o niskim potencjale onkogennym odpowiedzialne są za powstawanie łagodnych zmian brodawkowatych narządów rozrodczych u kobiet i mężczyzn określanych jako kłykciny kończyste.
75% aktywnych seksualnie kobiet na pewnym etapie życia ulega zakażeniu wirusem HPV. Infekcja HPV u mężczyzn i kobiet często przebiega bezobjawowo.

Wczesne wykrycie wirusa umożliwia podjęcie szybkich kroków zapobiegających rozwojowi chorób, zwłaszcza najgroźniejszej z nich – raka szyjki macicy oraz raka prącia.

75% aktywnych seksualnie kobiet na pewnym etapie życia ulega zakażeniu wirusem HPV. Infekcja HPV u mężczyzn i kobiet często przebiega bezobjawowo. Jeżeli zauważyłaś / łeś u siebie lub partnera / rki niepokojące zmiany skórne (brodawki, kłykciny) w okolicach narządów płciowych, odbytu lub w jamie ustnej, Test HPV jest ze znakiem CE jest najpewniejszym sposobem potwierdzenia infekcji HPV. Wczesne wykrycie wirusa umożliwia podjęcie kroków zapobiegających rozwojowi chorób, zwłaszcza najgroźniejszej z nich – raka szyjki macicy oraz raka prącia.