Cystoskopia jest to badanie pęcherza moczowego, które polega na wzorokowej ocenie błony śluzowej, która wyścieła pęcherz moczowy z pomocą wziernika,