To choroba, której pochodzenie nie jest znane charakteryzuje się nietypowym, patologicznym umiejscowieniem części błony śluzowej macicy. Fragmenty przemieszczają się poza