W rezultacie badań prenatalnych może się okazać, że dziecko posiada