Nieprawidłowa cytologia nie musi świadczyć o poważnej chorobie, natomiast jest