Nadżerka jest dość często obserwowaną zmianą na narządach płciowych kobiety.