Niezależnie od tego, czy pojawia się w wieku lat trzynastu