Bardzo dużym osiągnięciem w położnictwie i ginekologii było wprowadzenie ultrasonografii.