Bardzo dużym osiągnięciem w położnictwie i ginekologii było wprowadzenie ultrasonografii. Stosując badanie ultrasonograficzne w pierwszych miesiącach ciąży można dowiedzieć się, czy pacjentka jest rzeczywiście w ciąży, czy jest to ciąża wewnątrzmaciczna, czy jedno czy wielopłodowa i przede wszystkim żywa. Chociaż w tym okresie tak szybkie badanie może wydawać się ryzykowne dla samej pacjentki. Z wielkości pęcherzyka ciążowego lekarz może odczytać jaki jest wiek ciążowy.

Badanie ciąży może być wykonane w trzech technologiach takich jak 4D/3D/2D. Trójwymiarowy obraz pozwala zobaczyć twarz dziecka, ustalić jego płeć, położenie w brzuchu matki. USG, które ma za zadanie wykrywać wady płodu o charakterze genetycznym nazywa się „USG genetycznym” i stanowi swoisty skrót myślowy. Wraz z USG stosuje się metody biochemiczne oceny ryzyka wad płodu i stosuje liczne procedury pozwalające wykluczyć patologię lub stwierdzić jej faktyczne miejsce.

Najwięcej, bo około 50% noworodków rodzi się z wadami serca. Najsłabszym w diagnostyce ogniwem jest wykrywanie tych wad. Wykorzystując dobry aparat ultrasonograficzny, oraz dużą wiedzę, którą powinien dysponować lekarz można wykryć wszystkie wady serca u płodu co pozwoli na dokonanie szybkiego leczenia.