To choroba, której pochodzenie nie jest znane charakteryzuje się nietypowym,