Cytologia jednowarstwowa LBC w porównaniu z cytologią konwencjonalną ma zdecydowanie