Istnieją dwa skrajnie różne podejścia do wykonywania USG płodu kobiet