Kiedy w macicy w tym samym czasie rozwija się więcej,