Kiedy w macicy w tym samym czasie rozwija się więcej, jak jeden zarodek, mamy do czynienia z ciążą mnogą. Dla większości kobiet informacja o tym, że pod sercem noszą więcej, jak jedno dziecko, jest prawdziwym szokiem.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje ciąży mnogich:

  • ciążę monozygotyczną,
  • polizygotyczną.

W przypadku ciąży monozygotycznej rodzą się dzieci o identycznym materiale genetycznym. Mają tą samą płeć, a ich wygląd się w zasadzie niczym nie różni. Typowe dla ich rozwoju płodowego jest wspólne łożysko. W przypadku ciąży polizygotycznej na świat przychodzą dzieci, które mają inny materiał genetyczny oraz wyglądają inaczej. Urodzić mogą się dzieci różnej albo tej samej płci. Takie ciąże są bardzo często efektem leczenia niepłodności metodą hormonalną. Zapłodnienie ma miejsce podczas jednego stosunku, ale może do niego dojść także podczas dwóch stosunków.

Ciąże mnogie to zawsze ciąże wysokiego ryzyka. Traktuje się je w ten sposób nawet wówczas, kiedy przebiegają zupełnie prawidłowo. Kobieta pozostaje pod szczególną kontrolą lekarza. Zaleceniem jest prowadzenie wyjątkowo oszczędnego trybu życia.