Na zdecydowanej większości medykamentów znajdziemy informację o tym, że nie powinny być one stosowane nie tylko przez kobiety karmiące piersią, ale i przez te, które dopiero spodziewają się dziecka. Rodzi się więc pytanie, czy mamy do czynienia z daleko posuniętą ostrożnością, czy też leki mogą mieć rzeczywiście aż tak duży niekorzystny wpływ na płód.

Lekarze są przekonani o tym, że właśnie drugi z przedstawionych tu scenariuszy jest bardziej prawdopodobny. Oczywiście, nie wykluczają możliwości podania leku ciężarnej, zakładają jednak, że może się to odbyć jedynie w szczególnej sytuacji. Zawsze należy liczyć się z ryzykiem uszkodzenia płodu, konieczne jest więc zastanowienie się nad tym, czy korzyści terapeutyczne wynikające ze stosowania leków będą wyższe niż ewentualne straty.

Wpływ leku na kobietę i płód jest uzależniony od przynajmniej kilku czynników. Duże znacznie ma zarówno skład leku, jak i to, z jakim etapem ciąży mamy do czynienia. W skrajnych przypadkach leki podawane w ciąży mogą wywołać poronienie.