Gdy rozpatrujemy menopauzę w kontekście medycznym, mówimy o niej jako