W czasie kontaktu intymnego narażeni jesteśmy na szereg chorób. Np.