Tworzenie się blizny jest następstwem naturalnego procesu gojenia się ciała.