Cystoskopia jest to badanie pęcherza moczowego, które polega na wzorokowej ocenie błony śluzowej, która wyścieła pęcherz moczowy z pomocą wziernika, który nazywany jest cystoskopem. Prowadzenie badania wziernikowego pęcherza jest przede wszystkim sposobem na lepszą diagnostykę chorób dróg moczowych.

Cystoskopię najczęściej wykonuje się w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych, trwa około 5-10 minut. Badanie przeprowadza się za pomocą specjalnego wziernika nazywanego cystoskopem, który ma średnicę podobną do długopisu. Wykorzystuje się giętkie i sztywne cystopskopy.

Występują różnorakie wskazania wymagające przeprowadzenie takiego badania. Cystoskopię realizuje się między innymi w przypadku kamicy moczowej, w momencie, gdy pojawia się krwiomocz albo występują wady rozwojowe w przypadku cewki moczowej i pęcherza. Również przy różnych dolegliwościach ze strony układu moczowego, które nie poddają się leczeniu, albo wystąpiły po operacji w okolicach miednicy. Badanie należy również wykonywać po usunięciu nowotworów dotyczących pęcherza moczowego.