Cystoskopia jest to badanie pęcherza moczowego, które polega na wzorokowej