Trudno o pełne zadowolenie z pożycia seksualnego, jeśli podczas i