Dzięki profilaktyce, oraz wczesnej diagnozie oraz prawidłowo przebiegającemu leczeniu rak